99-99-9999
Başında 0 olmadan 10 haneli olarak girilmelidir.