İnovasyon Kategorisi Kayıt Formu Son Gönderilme Tarihi Hk.

28/02/2022 12:55:57

İnovasyon kategorisi kayıt formunun son gönderilme tarihi 06.03.22, ön değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi 11.03.2022 olarak güncellenmiştir.