İnovasyon

İnovasyon kategorisine katılan robotlarda herhangi bir boyut veya ağırlık sınırlaması yoktur. Değerlendirme otonomluk, yaratıcılık, günlük hayata uyarlanılabilirlik ölçütlerine göre yapılmaktadır. Değerlendirme farklı üniversitelerden davet ettiğimiz hocalarımız tarafından yapılmaktadır.

Kuralları indirmek için tıklayınız

Başvuru form şablonunu indirmek için tıklayınız